"Jak uzyskać warunki zabudowy dla działki rolnej" - spis treści

Jak uzyskać warunki zabudowy dla działki rolnej

O Autorce | 6
Wprowadzenie | 7
Brak planu miejscowego a zabudowa działki rolnej | 8
Brak planu miejscowego – co zrobić? | 8
Co jeśli gmina ma plan miejscowy? | 8
Decyzja o warunkach zabudowy | 9
Pozwolenie na budowę | 10
Etapy przekształcenia działki rolnej | 11
Zmiana przeznaczenia działki rolnej | 11
Grunty wymagające zgody na zmianę przeznaczenia | 11
Jak wybrać działkę rolną pod zabudowę? | 12
Jak interpretować przepisy w praktyce – przykłady | 12
Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji | 15
Jakie są koszty wyłączenia gruntu rolnego z produkcji – przykłady | 16
Jak uzyskać warunki zabudowy – 5 warunków ustawowych do spełnienia | 19
Zasada tzw. dobrego sąsiedztwa | 20
Teren ma dostęp do drogi publicznej | 21
Istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego | 22
Podłączenie prądu na działce | 22
Podłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej | 24
Kiedy może wystąpić opłata adiacencka z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej? | 24
Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne | 25
Decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi | 25
Zabudowa zagrodowa | 27
Zabudowa zagrodowa jako alternatywna możliwość zabudowy działki rolnej | 27
Co to jest zabudowa zagrodowa? | 27
Podział działki rolnej | 28
Czy można podzielić działkę rolną o powierzchni 3000 m2? | 28
Zniesienie współwłasności | 28
Zmiana przeznaczenia całej nieruchomości | 29
Co powinieneś sprawdzić, zanim podejmiesz decyzję o podziale działki? | 29
Ile kosztuje podział działki? | 30
Czynności prawne po podziale działki | 30
Obciążenia podatkowe i inne opłaty | 31
Czy wystąpi opłata planistyczna? | 31
Podatek dochodowy, VAT, PCC | 31
Podatek dochodowy | 31
Podatek VAT | 32
Podatek PCC | 32
Zakończenie | 33
Bibliografia | 34