"Animator czasu wolnego " - spis treści

Animator czasu wolnego
Wstęp | 6
Co powinieneś wiedzieć, zanim zdecydujesz się zostać animatorem czasu wolnego? | 8
Czym jest animacja hotelowa? | 8
Funkcje i rodzaje animacji czasu wolnego w turystyce | 9
Kim jest animator czasu wolnego oraz jakie są cechy dobrego animatora? | 13
Zadania w pracy | 16
Public relations i mowa ciała | 16
Relacje interpersonalne ze współpracownikami | 19
Jak zostać animatorem czasu wolnego? | 19
Hierarchia w pracy | 20
Układanie programu animacji hotelowej | 21
Stres i my | 26
Problematyczni turyści | 31
Zalety i wady pracy w tym zawodzie | 38
Animatorzy sami o sobie | 41
Przydatne scenariusze animacji hotelowej | 52
Przykładowe zajęcia animacyjne dla dorosłych | 52
Przykładowe zajęcia animacyjne dla dzieci | 65
Zakończenie | 86
Bibliografia | 87